Je František antipápež ? časť II Migrácia

30. novembra 2020, dominik6000, Nezaradené

Ďalšia téma v ktorej sa pápež František častokrát zhodne s globalistickou elitou a  mainstremom  je  podpora migrácie. K základným pilierom kresťanstva patrí milosrdenstvo , to jest pomoc núdznym ,chorým utláčaným. Do tejto skupiny ľudí určite patria ľudia , ktorí boli pod hrozbou násilia vyhnaní z vlasti. Keďže sám pápež je pôvodom taliansky imigrant má iné pohľady na tento fenomén sťahovania ako naši občania, čo je pochopiteľné. Ale je prinajmenšom čudné ak nerozlišuje ak niekto uteká pred vojnou a niekto len za snahou lepšieho živobytia.

Ale zopakujme si pápežove vyjadrenia

Kresťania majú „morálnu povinnosť“ pomáhať migrantom, utečencom a iným utláčaným ľuďom.

Migranti na úteku sú ako Ježiš a jeho rodina a kresťania by voči týmto osobám mali byť pohostinní a modliť sa za nich….

Nebojte sa migrantov , oni nás obohacujú   ( výrok na omši)

Odmietnuť strápeného migranta, odhliadnuc od jeho vierovyznania, zo strachu z oslabenia „kresťanskej“ kultúry je absurdná dezinterpretácia kresťanstva aj kultúry,“

„Migrácia kresťanstvo neohrozuje, (ohrozuje ho) len v mysliach tých, ktorí sa obohacujú na úkor takýchto vyhlásení,“ dodal. „Hlásať evanjelium a neposkytnúť pomoc cudzincom v núdzi a neuznať ich za božie deti, znamená podporovať kultúru, ktorá má s kresťanstvom spoločné len meno a je zbavená všetkého, čo ju robí jedinečnou,“ ( z knihy Cesta k lepšej budúcnosti.)

no a podľa mňa najkontroverznejšia je pasáž v poslednej encyklike fratelli tutti 4 kapitola

„Srdce otvorené celému svetu“: migrantov s ich „doráňanými životmi“ (37), na úteku pred vojnami a prenasledovaniami, prírodnými pohromami,  bezohľadnými obchodníkmi s ľuďmi, odtrhnutí od svojich pôvodných komunít, treba prijímať, chrániť, podporovať a integrovať. V prijímajúcich krajinách bude správnou rovnováhou vyváženie medzi ochranou práv občanov a zaručením prijatia a pomoci migrantom.

Konkrétnejšie pápež uvádza niektoré „nevyhnutné odpovede“, predovšetkým pre tých, ktorí utekajú pred „vážnymi humanitárnymi krízami“: zvýšenie a zjednodušenie udeľovania víz; otvorenie humanitárnych koridorov; zabezpečenie bývania, bezpečnosti a základných služieb; ponúknutie možností práce a vzdelávania; podporovanie sceľovania rodín; ochrana maloletých; zaručenie náboženskej slobody. To, čo sa žiada predovšetkým – ako čítame v dokumente –  je globálne spravovanie (governance)migrácie, ktoré v mene solidárneho rozvoja všetkých národov rozbehne dlhodobé projekty idúce nad rámec jednotlivých krízových situácií.

Nuž keď si prečítate tieto riadky ako by ste čítali dokumenty sorosovských nadácií, globalistov, progresívnej ľavice.

Pápežom udávaný príklad ked Mária musela utekať s Ježišom a Jozefom do Egypta ako príklad migrantov je značne nepresný v porovnaní s dnešnou situaciou. Oni naozaj utekali pred Herodesom v snahe zachrániť si život. Dnešní migranti však nie sú až na niektoré výnimky ohrození na živote, ( keď tak často od samotných prevádzačov, či pomermi v táboroch medzi sebou ) ide predovšetkým o socialnu migráciu a čo je horšie riadenú a podporovanú, teda nie spontánnu. Ide poväčšine o ľudí ,ktorí ani predtým nevedeli čo je za susedným kopcom a sami by do lode nikdy nevkročili, alebo o ľudí , ktorí už majú svoj predvoj v krajinách Západnej Europy.

Sú dve skupiny podporovatelov migračnej vlny

Je zaujímavé , že pápež ignoruje nebezpečenstvá , ktoré migrácia znamená pre kresťanstvo v Europe, nevníma ich a všíma si len materialnu biedu ktorú neriadená migrácia znásobuje. Ignoruje fakt náboženského islamu ktorý nie je mierový ani bratský, totižto tkzv. umiernený moslim ani neexistuje, je to len moslim ktorý dôsledne nedodržuje Korán. Čo bude ak  sa vyplnia   slová bývalého lídra Kadaffího  My vás porazíme maternicami žien…..pápež ako keby nám hovoril „nesprávate sa kresťansky , budete porazení a podrobení a musíte to urobiť dobrovoľne.

Všetci poznáme akt ked Ježiš umýva nohy svojim učenníkom , on učiteľ a Boh svojim žiakom a dáva to za príklad aby sme sa správali rovnako k svojim blížnym. Pápež rád umýva nohy migrantom ako plnenie tohto odkazu, len neviem či je to vhodné  ak strana ktorá si dá tie nohy umývať to chápe ako znak víťazstva svojej viery a podrobenie sa kresťanstva ako keby dobrovolné otroctvo,nie prejav lásky.

Či už je to islam či židovstvo oni  poznajú ešte zo Starého zákona pravidlo   oko za oko , zub za zub.Iste ak sú kresťania nasledovať Krista takýto prístup nie je správny, ale čakať a nebrániť sa , čakať na porážku je ten správny prístup? Počúvajme ľudí ktorí prišli do styku s islamom, nebozkávajme knihy, nebozkávajme nohy milovať blížneho neznamená prijať všetko len aby sme boli bratia….

Teraz prejdime k druhým ktorým tak záleží na migrácii

globalisti, nová ľavica, nadácie otvorenej spoločnosti. Už niekolko rokov prebieha snaha obmedziť vplyv národných štátov  a snaha vytvoriť spojené štáty Europske. Samozrejme neexistoval by jednotný europsky národ a aby sa takáto koncepcia  časom presadila je potrebné zlikvidovať klasické vlastenectvo a náboženstvo a nahradiť ho multikulturálnym zlepencom riadeným z jedného centra. Ak sa niektoré krajiny budú vzpierať ako Madarsko a Polsko teraz odstrihneme ich od pomoci, peňazí pod pláštikom právneho štátu, inými slovami ak poľský US odmietne interupcie Poľsko nie je právny štát a treba ho potrestať a samozrejme pracovať na porážke Kaczynského či Orbána.

Záver tejto svojej druhej časti venovanej migrácii si zase pomôžem listom premiera Madarskej republiky teda nie nejakého „konšpiračného“ reportera z Infojvojny americkému špekulantovi Sorosovi.

Veľké sily sa opäť raz usilujú vykoreniť národy Európy a zjednotiť kontinent pod záštitou globálnej ríše. Sorosova sieť, ktorá sa votkala do európskej byrokracie a jej politických elít, už roky pracuje na tom, aby sa z Európy stal prisťahovalecký kontinent. Sorosova sieť, ktorá podporuje globálnu otvorenú spoločnosť a snaží sa zrušiť národné rámce, je dnes najväčšou hrozbou, ktorej čelia štáty Európskej únie. Ciele siete sú zrejmé: urýchlením migrácie vytvoriť multietnické a multikultúrne otvorené spoločnosti, odstrániť rozhodovacie štruktúry na národnej báze a odovzdať rozhodovanie do rúk globálnej elity.

Na záver sa pýtam je normálne aby pápež ignoroval aj tieto faktory ktoré s migráciou súhlasia a pridal sa na stranu globalistov  ?